Privacybeleid

Privacybeleid

de luwte neemt privacy zeer ernstig. We waken zorgvuldig over alle informatie die u ons verstrekt, op deze website, maar ook in de zakenrelatie die wij met u opbouwen. We beheren immers telecommunicatienetwerken en hebben hiervoor vaak toegang nodig tot uw systemen. Al onze handelingen zijn dan ook in overeenstemming met hetgeen we hieronder verklaren.

Dit privacy-statement wordt uiteraard aangepast aan de verdere ontwikkelingen van de technologie en van de wetgeving terzake. Raadpleeg dus met regelmaat deze pagina om eventuele wijzigingen inzake privacy te vernemen.

Wie is de luwte?

de luwte is de naam van de praktijk van Isabelle Wauters, therapeut, wonende te Zingem, Beertegemstraat 19, met ondernemingsnummer BE 0.846.929.863. De website van de luwte is https://www.de-luwte.be

Welke gegevens verzamel ik?

Op deze website verzamel ik informatie over het bezoekgedrag aan onze webpagina’s (hoe lang pagina’s bekeken worden, welk type computers dit toen en van waar ze afkomstig zijn, demografische gegevens). De gegevens die u zelf ingeeft (namen, adressen, telefoonnummers, e-mail…) worden door uitsluitend door mij gebruikt om met u in contact te komen. Uw gegevens worden niet uitgewisseld met derden (leveranciers, partners, andere bedrijven), tenzij dit essentieel is voor de dienstverlening en pas nadat u daar expliciete toestemming voor gegeven heeft.

Deze website gebruikt cookies of software die op uw computer wordt geïnstalleerd als gevolg van het contact met mijn website en zijn uitsluitend bedoeld voor de gebruiksvriendelijke werking van de site (bv. de inschrijvingsbalk bovenaan de website verdwijnt als u zich inschrijft. Het feit dat u zich inschrijft wordt dus bijgehouden op uw computer zodat de balk niet meer onnodig verschijnt).

Toegang tot gegevens

Toegang tot de gegevens die u de luwte toevertrouwd zijn uitsluitend door Isabelle Wauters toegankelijk. Uw gegevens worden NIET doorgegeven aan externe partijen met uitzondering van specifiek met u bepaalde therapie-redenen (zie onder).

Uw gegevens worden door de-luwte bewaard op beveiligde servers, waarvan sommige geheel in eigen beheer zijn (en gelokaliseerd zijn in onze eigen gebouwen en netwerken) en sommige bij zorgvuldig geselecteerde internetdienstbedrijven. Deze bewaarlocaties zijn gedocumenteerd in een register waar u inzagerecht tot hebt als u een concrete prospect bent, een klant of een medewerkende partij. Documenten die gevoelige informatie bevatten zoals toegangscodes en paswoorden die u ons heeft toevertrouwd, worden steeds bewaard in databases en documenten die bijkomend beveiligd zijn met wachtwoorden. Wie kennis heeft van deze wachtwoorden, is gedocumenteerd in een specifiek daarvoor bestemd register.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet mij dadelijk te contacteren.

Opmerking therapie

Om redenen van support kan het voorkomen dat samen met u beslist wordt om specifieke dossiergegevens te delen met andere hulpverleners. Het delen van de gegevens wordt specifiek met u bepaald en wordt uitsluitend toegepast voor de specifieke actuele hulpverleningsvraag. 

Wat we met de informatie doen

Uw informatie wordt door de luwte bijgehouden om:

  • het contactenbestand en uw dossier up to date te  houden zodat de luwte u adequaat van dienst kan zijn
  • u via onze nieuwsbrief  te benaderen met nieuwe aanbiedingen
U heeft controle over uw gegevens

Er staat in principe geen vervaldatum op het bijhouden van uw informatie.  Op uw verzoek schrappen we uiteraard uw gegevens uit onze databases als u daarom verzoekt. In sommige gevallen kan dit een impact hebben op de mogelijkheden om onze diensten al te niet te kunnen blijven verlenen (bv. als we geen gegevens mogen bijhouden van uw systemen, dan kunnen we geen support garanderen).

Indien u dat wenst dan kan de luwte ten allen tijde aan u rapporteren over welke informatie wij over u beschikken. U kan steeds uw informatie laten aanpassen of verwijderen. U kan Isabelle Wauters hierover contacteren via telefoon of e-mail (zie contactpagina).